Založ si blog

O usporiadaní vlastných vecí

 

O usporiadaní vlastných vecí

 

Už starí Gréci mali poznatok, že civilizáciu vnútorne drží pokope poriadok. Takým poriadkom sú zásady vzťahov medzi ľuďmi navzájom. Medzi ne možno zaradiť systém morálky, náboženstvo, právo a podobne. Človek môže byť v živote úspešný, šťastný a spokojný, pokiaľ má poriadok vo svojich veciach. Nemám týmto blogom ambíciu dávať univerzálne návody. V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe sa veľa vecí „točí“ okolo peňazí. Podľa mňa sú peniaze do určitej primeranej miery pre život dôležité. Nesmú však byť cieľom života, ale iba prostriedkom pre napĺňanie cieľov života. Odporúčam preto urobiť si vo financiách malý audit aspoň v tomto rozsahu:

 

1/ Spíšte čo najpodrobnejšie, v akých rôznych vzťahoch sa nachádzate! Napr. manželský zväzok, zaopatrené a nezaopatrené deti, zamestnanie, činnosť v spolkoch, odkázanosť voči niekomu a pod.

 

2/ Spíšte čo najpodrobnejšie, aký všetok majetok vlastníte (váš spoluvlastnícky podiel na konkrétnej veci). Napr. dom, byt, auto, nábytok, pozemok, počítač… Zahrňte tu aj rôzne nehmotné statky (napr. autorské práva) a pod.

 

3/ Spíšte čo najpodrobnejšie, aké máte všetky príjmy peňazí (a ich zdroje) a aké máte všetky výdavky peňazí (konkrétne), Zahrňte tu aj potenciálne zdroje príjmov a výdavkov (a to nie len peňažných) s ich časovým horizontom.

 

4/ Zdôvodnite si čo najúprimnejšie nutnosť vašich výdavkov pre jednotlivé položky.

 

5/ Vytvorte si víziu (ciele) vášho postavenia vo všetkých uvedených a hlavne finančných vzťahoch napr. o 5 rokov (príjmy a výdavky)! Víziu je možné a vhodné vytvoriť aj pre spoločnú domácnosť. Vízia musí byť reálna, aj keď by bola dosiahnuteľná len s vysokým úsilím. Na začiatok si dajte radšej menší počet cieľov, ktoré sa dajú splniť a postupom času môžete podľa potreby počet cieľov zvyšovať. Ak skutočne budete veriť splneniu Vašej vízie a budete na tom tvrdo a vytrvalo pracovať, stane sa vízia realitou!!!

 

6/ Spíšte čo najpodrobnejšie všetky možné (do úvahy prichádzajúce) cesty a jednotlivé kroky k naplneniu Vašej vízie.

 

7/ Spíšte čo najpodrobnejšie všetky riziká, ktoré by mohli ohroziť vašu víziu a vašu reakciu na ne. Stanovte si aj určité zálohy pre prípad, že by nastali riziká, aby ste nemuseli meniť Vašu víziu.

 

8/ Stanovte si časový alebo iný harmonogram pre jednotlivé etapy napĺňania vašej vízie (napr. po mesiacoch).

 

9/ Napĺňajte Vašu víziu podľa plánu! Buďte vytrvalí! Napĺňanie neodkladajte na zajtra!

 

10/ Čo najčastejšie si pripomínajte Vašu víziu a tešte sa z jej napĺňania. Urobte si napr. o tom „nástenku“ alebo súbor v počítači. Snažte sa byť nezávislými na vonkajších zdrojoch (napr. štátne dávky) a preto napr. pestujte vlastné potraviny, nepoužívajte verejnú dopravu (ak sa dá) a radšej sa prejdite pešo, čo má aj zdravotnú výhodu, nestrácajte čas neefektívnym sledovaním TV a radšej študujte! Len v aktívnej činnosti máte garanciu budúcich úspechov. Pasívnym vyčkávaním nemôže dôjsť k zmene k lepšiemu. Meňte, čo sa dá zmeniť k lepšiemu! Nezamýšľajte sa nad tým, čo sa nedá zmeniť, nemá to význam. Nezúfajte nad osudom a buďte aktívni. Nakupujte len to najnevyhnutnejšie (alkohol a cigarety nie sú nutné k životu). Nakupujte od tých, ktorých poznáte (napr. samostatne hospodáriaci roľníci), lebo tí sa budú snažiť Vám dať kvalitu. Vlastnícky anonymné obchodné reťazce (rôzne hypermarkety) sú zamerané na maximalizáciu zisku, preto nemôžu poskytovať kvalitu, hoci to uvádzajú v reklame. Smerujte ku sebestačnosti v rôznych oblastiach vašich aktivít alebo potrieb. Ponúkajte vlastné služby alebo tovar (možné zdroje vašich príjmov). Investujte do zdravia (športujte) a upevnenia rodinných vzťahov (komunikácia a spoločné aktivity). Zdokonaľujte sa! Nepreberajte názory druhých bez ich kritického posúdenia! Nedajte sa manipulovať, ale ani vy nemanipulujte! Používajte vlastný rozum!

 

Je dôležité vytvoriť si návyk pravidelného sporenia (hoci aj malú sumu) alebo vytvárania zásob, aby ste mali v prípade vzniku rizika rezervu. Je hlúposťou získať najprv (v reklame vychválenú a o pol roka nepotrebnú) vec a potom ju splácať. Vždy sa snažte, aby vaše príjmy boli vyššie ako Vaše výdavky. Stanovte si, aké výdavky sú nutné a ktoré výdavky môžete znížiť alebo vypustiť. Hľadajte vždy možnosti zvýšiť vaše príjmy a udržať si zvýšené príjmy. Učte sa! Kto má viac informácií, má výhodu pred druhou stranou.

 

Bráňte si svoje práva, ale slušným a zákonným spôsobom! Buďte úctiví k iným ľuďom! Snažte sa všetky právne a iné problémy rýchlo a pre vás vhodným spôsobom vyriešiť. Nesnažte sa konať nepoctivo a protizákonne (riziko škôd a výdavkov)! Ak musíte za nejakú službu alebo tovar platiť, potom vyžadujte, aby boli služba alebo tovar poskytnuté v dohodnutej alebo primeranej kvalite. Majte odvahu povedať pravdu (musíte si ale byť ňou istí), hoci by to mohlo mať negatívne dôsledky (musí to mať však pre vás praktický a dôležitý význam)! Strach je veľmi mocný, ale pravda má trvalú hodnotu. Viem, že každý z nás robí chyby, ale zdokonaľovanie sa v potrebných aktivitách je správnou cestou životom.

 

Skutočná vláda spravodlivých a dobrých práv (zákonov) je jedinou vládou spoločenstva ľudí, ktorá je schopná ľuďom zaistiť slobodu a spokojnosť.

 

Hovorí sa, že hodnota vecí sa zvyšuje v čase, keď ich strácame. Sú však hodnoty, ktoré sa nedajú oceniť a sú nutné. Okrem iného buďte slobodní v živote. Mám na mysli, slobodu vašej vôle, teda, robte to, čo skutočne chcete a nie to, čo musíte. Nezabúdajte však, že Vaša sloboda končí tam, kde začína sloboda iných ľudí.

 

Spájajte sa s ľuďmi podobných názorov. Vzájomne sa motivujte a podporujte!

 

Určite budete v budúcnosti robiť chyby. Nech vás vaše chyby posilnia. Poučte sa z nich! Stanovujte si vždy vyššie ciele (vízie)!

 

Musíte chcieť a musíte sa trpezlivo snažiť! Dávajte si ciele, stačí nemej cieľov, ale pri ich napĺňaní buďte dôslední a vytrvalí! Motivujte sa príkladmi iných dobrých ľudí! Predstavujte si, že už ste dosiahli cieľ! Určite sa tak stane! Po dosiahnutí cieľa to dobre vhodným spôsobom oslávte! Stanovte si ďalší cieľ a postup opakujte!

 

Vyššie uvedené odporúčania som nevymyslel ja, ale veľký počet múdrych ľudí. Ja som odporúčania len trochu upravil. Verím v to, že čo životu dám, to mi život vráti aj s úrokmi (platí to pre dobré aj pre zlé). Rád privítam nápady na zlepšenie vyššie uvedeného systému, aby sa z toho mohli poučiť všetci.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pre poučenie pripájam zásady občianskeho práva hmotného (postupne budem vysvetľovať v nasledujúcich blogoch):

 

Medzi základné zá­sady súkromného práva (rôzni autori môžu uvádzať rôzny počet a označenie) možno zaradiť nasledujúce zásady:

 

a)   zásada rovnosti účastníkov občianskoprávnych vzťahov,

 

b)   zásada autonómie vôle a zmluvnej voľnosti,

 

c)   zásada – bdelým patria práva,

 

d)   zásada istoty občianskoprávnych vzťahov,

 

e)   zásada ochrany vlastníckeho práva,

 

f)    zásada dobrej viery,

 

g)   zásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, než sám má,

 

h)  zásada zákazu poškodzovania občianskych práv,

 

i)   zákaz zneužitia práva,

 

j)   zásada súladu práv a ich výkonu s dobrými mravmi,

 

k)  zásada prevencie,

 

l)   zásada ochrany slabšieho účastníka občianskoprávneho vzťahu.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba. – Lao-c

 

Vaše ciele mínus vaše pochybnosti rovná sa vaša realita.Ralph Marston

 

 

 

JUDr. Miroslav Koníček

 

advokát v Ružomberku

 

 

 

 

 

Ľudstvo dnešnej doby sa už viac rokov zmieta v kríze

09.03.2014

Ľudstvo dnešnej doby sa už viac rokov zmieta v kríze (ekonomickej aj morálnej) a nenachádza východiská z tohto stavu. Podľa mňa chýba charizmatická osobnosť, ktorá by otvorene popísala príčiny viac »

Na snehu smiete používať len zimné pneumatiky.

TOP 5 videí týždňa TV Pravda

19.01.2019 06:00

Máte ešte dobré zimné pneumatiky? Širšia diaľnica D1? Kto vyhrá prezidentské voľby? Napätie na Ukrajine? Ako dlho bude ešte Slovensko sužovať sneh?

Orava, kalamita, vrtuľník

Sever si môže konečne vydýchnuť, povodne zatiaľ nehrozia

19.01.2019 06:00

Zima sa nám ukázala v celej kráse. Sever trápilo niekoľkodňové intenzívne sneženie, to by však malo aspoň na čas ustať.

hodvábna cesta, vlak, nákladný vlak

VIDEO: Hodvábna cesta cez Slovensko viazne

19.01.2019 06:00

Legendárna Hodvábna cesta z Číny do Európy zatiaľ Slovensku príliš nepraje.

Vadimír Putin, Rusko

Dôvera Rusov v Putina klesla na historické minimum

18.01.2019 22:55

Dôveruje mu len 33,4 percenta Rusov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2
Celková čítanosť: 2342x
Priemerná čítanosť článkov: 1171x

Autor blogu

Kategórie

Archív